“Oldies” fotky z archívu „foto-ňaňo“ a zo stretnutí bývalej IV.B. na Kováčskej 28 v KE od cca “1975-79” po (takmer) dnešok…


Zlatá Idka, September 2007... stále 28 rokov.


Stretnutie na jeseň 2007, stále iba po 28 rokoch, bolo nás síce menej (na vlastnú škodu absentérov) ako na jar u Jara, ale pivo ani nálada (ako je znova vidieť aj na dokumentoch) nechýbalo. Na album s fotkami sa dostanete kliknutím na jeden z obrázkov.