“Oldies” fotky z archívu „foto-ňaňo“ a zo stretnutí bývalej IV.B. na Kováčskej 28 v KE od cca “1975-79” po (takmer) dnešok…


Perlová dolina, September 2008... Stále 29 rokov.


Stretnutie na jeseň 2008, stále po 29 rokoch. Pre veľký úspech, ohlasy, dojem z predošlého stretnutia a samozrejme tiež s ohľadom na neopakovateľný
“genius loci” Jarovho zrubu v Perlovej doline - prirodzená repríza z apríla v znamení pivnej 10-tky...  


Na album s fotkami sa dostanete kliknutím na jeden z obrázkov.