“Oldies” fotky z archívu „foto-ňaňo“ a zo stretnutí bývalej IV.B. na Kováčskej 28 v KE od cca “1975-79” po (takmer) dnešok…


Montevarchi 2 (Italy), sept. 2016...  37 rokov. 


Prechádzať Toskánskom, mať čas, možnosť aj chuť a nezastaviť sa u Mariky s Pinom v Montevarchi by bolo... hmm, minimálne nezodpovedné. Po krátkej konzultácii s Marikou sme si upravili itinerár a takmer presne v dohodnutý čas sme dorazili na miesto zvané Molin di Dino (rozumej toskánska romantika). Začiatkom septembra má Marika ešte “prázdniny” a tak sme si pri bazéne, kde sme nechali únavu a prach z cesty, spoločne užívali “genius loci” aj originálnu taliansku grilovačku. Druhý večer Marika prekvapila a na denné svetlo vytiahla starú trofej - temer relikviu, víťazný pohár z tanečnej súťaže spred cca 37 rokov. Ak sa dobre pamätám choreografia mala výstižný názov: IV.B. Na pohári sú dodnes patrné, aj keď nie celkom čitateľné škrabance (podpisy:) účastníkov.
Medzi obrázky z tohoto “stretnutia” som tak nostalgicky vložil aj
niečo málo z archívu, kde sa toho dá samozrejme nájsť podstatne viac... 


PS: Ďakujem Marika za kráne dni a už sa teším na ďalšie podobné príležitosti :)

PS1: Ďalšie postavy na obr., ktoré zrejme nepoznáte sú  moto-spolupútnici...