“Oldies” fotky z archívu „foto-ňaňo“ a zo stretnutí bývalej IV.B. na Kováčskej 28 v KE od cca “1975-79” po (takmer) dnešok…


KE, Baránok, máj 2019... 40 rokov. 


Telefonáty od Silvie zmobilizovali 26 účastníkov/maturantov a 6 profesorov najlepšieho gymnázia v Košiciach. Výsledkom bola “oslava 40” počas relatívne krátkeho večera v Baránku... S profákmi (zastúpenie mali všetky hlavné predmety - matika, fyzika, chémia, biológia... menej známe “tancovanie” a tiež dejepis so zošitmi v modrom obale s okrajmi) sme si tentokrát výborne rozumeli. Prítomnosťou potešili zahraničníci - Marika (I) a Margit (GB) . Na album s fotkami sa dostanete kliknutím na obrázky dole.