“Oldies” fotky z archívu „foto-ňaňo“ a zo stretnutí bývalej IV.B. na Kováčskej 28 v KE od cca “1975-79” po (takmer) dnešok…


Herľany "oficiálne", Jún 2009... 30 rokov.


Stretnutie po 30 rokoch v Herľanoch, znova spolu-organizované (tak ako pred piatimi rokmi, ešte veľakrát predtým a určite aj veľakrát potom) osobou blízkou
TUKE (však Igor:). Spočiatku dosť „oficiálne” a dokonca príležitostne aj celkom triezvo-kravatové stretnutie splnilo účel


Na album s fotkami sa dostanete kliknutím na jeden z obrázkov.