“Oldies” fotky z archívu „foto-ňaňo“ a zo stretnutí bývalej IV.B. na Kováčskej 28 v KE od cca “1975-79” po (takmer) dnešok…


Archív z rokov 1975-79, cca 1980 a 1984 (?) …


Album obsahuje celkom 769 fotografií z obdobia stráveného tiež “štúdiom” na najlepšom gymnáziuKošiciach, v rokoch 1975 až 79. Pripomenutia momentov
z čias dávno minulých doplnené o zábery z prvých stretnutí. Prvé bolo v hoteli „Hutník“ po cca roku a ďalšie v Herľanoch po 5-tich.


Na album s fotkami sa dostanete kliknutím na jeden z tesne predmaturitných obrázkov.