foto-ňaňo

Stránky postupne dopĺňam o novšie príspevky zo stretnutí, na ktorých sa zúčastním. Pokiaľ niekto máte dokumenty ktoré by mohli byť zaujímavé aj pre ostatných - dajte mi avízo, rád ich tu doplním, vďaka ...
 
 
Blog Summary Widget

V tejto sekcii nájdete, okrem
novších príspevkov, aj výber

z archívu klasických fotografií

(film, tmavá komora, papier...)

zo stredoškolských čias, neskôr

digitalizovaného a uloženého do

tejto “virtuálnej” podoby. Jedná sa

o album na úplnom spodku tejto časti webu a bola by škoda nechať si ho iba pre seba. Jeho sprístupnenie bolo vlastne jedným
z impulzov  pre vznik týchto stránok.

“Oldies” fotky z archívu a z (nie)náhodných stretnutí po rokoch ...