foto-ňaňo

“Oldies” fotky z archívu a zo stretnutí bývalej IV.B. na Kováčskej 28 v KE
od cca “1975-79” po (takmer) dnešok.

 
 
Blog Summary Widget
Subscribe to RSS Feed

Archív: “Oldies” + stretnutia IV.B